• 01.png
 • 02.png
 • 03.png

Local Organizing Committee

Asian Pacific Digestive Week 2015 Local Organizing Committee

President Jaw-Town Lin
Vice-Presidents Chih-Hsiung Wu
Hsiu-Po Wang
Rong-Nan Chien
Secretary General Chun-Jen Liu
Vice Secretary General
Chia-Yen Dai
Chi-Yang Chang
Chun-Yen Lin
Chun-Ying Wu
Han-Mo Chiu
Hsih-Hsi Wang
Ming-Jong Bair
Ming-Te Huang
Wei-Kuo Chang
Treasurer Ming-Chih Hou

Scientific Committee

Chair
Jia-Horng Kao
Vice Chairs
Cheng-Tang Chiu (Endoscopy) Chun-Jen Liu (Liver)
Ming-Shiang Wu (GI) Tsann-Long Hwang (Surgery)
Wei-Chen Lee (Surgery) Yen-Hsuan Ni (Pediatric)

Scientific Sub-Committees

Gastroenterology
Chaired by Ming-Shiang Wu
Bor-Shyang Sheu Chao-Sheng Liao
Ching-Liang Lu Ching-Yang Tsai
Chi-Sen Chang Chi-Sin ChangChien
Chi-Tan Hu Chun-Chao Chang
Chun-Ying Wu Deng-Chyang Wu
Full-Young Chang Han-Mo Chiu
Hsih-Hsi Wang Kuan-Yang Chen
Ming-Jong Bair Ming-Yao Su
Ping-I Hsu Rong-Yaun Shyu
Wei-Chih Liao Xi-Zhang Lin
Yi-Chia Lee  
Endoscopy
Chaired by Cheng-Tang Chiu
Chia-Long Lee Chi-Chieh Yang
Chien-Hua Chen Chi-Tan Hu
Chi-Yang Chang Chun-Che Lin
Chun-Jung Lin Gi-Shih Lien
Han-Mo Chiu Hong-Zen Yeh
Hsiu-Po Wang Hwai-Jeng Lin
Keng-Liang Wu Kuan-Yang Chen
Kwok-Hung Lai Lein-Ray Mo
Maw-Soan Soon Ming-Yao Su
Seng-Kee Chuah Shui-Yi Tung
Wei-Kuo Chang Wen-Hsiung Chang
Wen-Ming Wang Yang-Yuan Chen
Yi-Chun Chiu Yung-Chih Lai
Liver
Chaired by Chun-Jen Liu
Ann-Lii Cheng Chau-Ting Yeh
Chia-Ming Chu Chien-Jen Chen
Chi-Ling Chen Chiun Hsu
Chung-Kwe Wang Chun-Yen Lin
Fa-Yauh Lee Gin-Ho Lo
Guan-Tarn Huang Han-Chieh Lin
Horng-Yuan Wang Huey-Ling Chen
Hwai-I Yang Jaw-Ching Wu
Jee-Fu Huang Jia-Horng Kao
Mei-Hwei Chang Ming-Chih Hou
Ming-Lung Yu Pei-Jer Chen
Pei-Ming Yang Rong-Nan Chien
Sheng-Nan Lu Shi-Ming Lin
Shiou-Hwei Yeh Sien-Sing Yang
Teh-Ia Huo Ting-Tsung Chang
Tsung-Hui Hu Tzy-Yen Chen
Wan-Long Chuang Yee Chao
Yen-Hsuan Ni Yi-Hsiang Huang
You-Chen Chao  
Surgery
Chaired by Wei-Chen Lee
Chiung-Nien Chen Chung-Bao Hsieh
Gar-Yang Chau Jaw-Yuan Wang
Jie-Jen Lee Mei-Due Yang
Ming-Che Lee Ming-Te Huang
Rey-Heng Hu Yao-Li Chen
Yenn-Hwei Chou Yi-Ming Shyr

Administration Committee

Chair
Chun-Jen Liu
Vice Chairs
Chun-Yen Lin Hsih-Hsi Wang
Ming-Te Huang  
Members
Cheng-Yuan Peng Chia-Yen Dai
Ching-Yao Yang Chun-Ying Wu
Han-Mo Chiu Jee-Fu Huang
Jiing-Chyuan Luo Keng-Liang Wu
Ming-Jong Bair Ming-Yao Su

Financial Committee

Chair
Ming-Chih Hou
Members
Chung-Jye Hung Chun-Jung Lin
Kuan-Yang Chen Ming-Jong Bair
Ming-Lung Yu Wei-Kuo Chang
Yi-Hsiang Huang Yung-Chih Lai

Public Relations Committee

Chair
Chia-Yen Dai
Vice Chairs
Wei-Kuo Chang
Members
Cheng-Hsin Chu Chun-Yen Lin
Huey-Ling Chen Hung-Chih Yang
Kuan-Yang Chen Ming-Chih Hou
Ming-Yao Su Tsang-Pai Liu

Taiwan Scenery

 • 120-000019.jpg
 • 120-000021.jpg
 • 120-000194.jpg
 • 120-001709.jpg
 • 120-001839.jpg
 • 120-002101.jpg
 • 120-002234.jpg
 • 120-002244.jpg
 • 120-002497.jpg
 • 120-002641.jpg
Contact Us
 
Conference Secretariat
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Location.